NVM Adfiz Hypotheek Adviseur

Levenhypotheek met beleggingen in Zaanstad

Levenhypotheek met beleggingen

In tegenstelling tot de gewone levenhypotheek wordt het vermogen bij deze hypotheekvorm opgebouwd in een beleggingsverzekering. De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit deze levensverzekering. Ook bij deze vorm wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

Voordelen t.o.v. de gewone levenhypotheek

Nadelen t.o.v. de gewone levenhypotheek

Nieuwsbrief

Webdesign door Let's build IT